Verslag van de ledenvergadering gehouden op 14 maart 2010.

 

 

 

Aanwezig 22 leden.

 

 

 

De voorzitter legt in zijn opening de reden uit van het houden van deze vergadering. Vooropgesteld wordt dat er geen directe redenen zijn voor een fusie.

 

Tijdens een vooroverleg dat is gevoerd met het bestuur van BC HOLTUM is afgesproken dat indien een ruime meerderheid zal instemmen een commissie gevormd zal worden

 

die voorstellen zal doen om te komen tot een fusie.

 

De volgorde die tot uiteindelijke besluitvorming moet leiden zal zijn; - genoemde commissie brengt verslag uit aan bestuur,

 

- bestuur zal een oordeel vormen en ledenvergadering oproepen,

 

- binnen beide verenigingen zullen plannen met leden besproken worden.

 

Vanuit de vergadering worden enige opmerkingen gemaakt zowel door voor als tegenstanders.

 

  1. behoud van verenigingskarakter zal wegzakken,
  2. voorlopig nog een jaar afwachten
  3. wat te doen als het oude clublokaal weer zou openen
  4. er is een mogelijkheid om lid te worden van beide verenigingen

 

 

 

De voorzitter stelt nogmaals dat is deze vergadering uitsluitend een beslissing kan vallen over de vraag; KAN EEN COMMISSIE EVT FUSIEPLANNEN VOORBEREIDEN?

 

Bij mondelinge stemming blijkt dat de meerderheid tegen heeft gestemd en wordt beslist minimaal één jaar te wachten met uitvoering van het plan.

 

Hiermede wordt de vergadering afgesloten.

 

 

 

 

W.Floris.